EXCELLENCE BEYOND EXPECTATION

PORTFOLIO

เรียวคุซัง

เจ้าของงาน

บริษัท เรียวคุซัง เอเชีย จำกัด

โครงการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า

สถานที่

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร