EXCELLENCE BEYOND EXPECTATION

PORTFOLIO

บ้านสาย 3

เจ้าของงาน

คุณภาวศุทธิ์ ทองศิริธรรม

โครงการ

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

สถานที่

พุทธมณฑลสาย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร