EXCELLENCE BEYOND EXPECTATION

PORTFOLIO

บ้านบึง

เจ้าของงาน

บริษัท เติง เย้ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

โครงการ

ไอยรา เอ็กซ์คูลซีฟ สูท (อาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 5 หลัง)

สถานที่

ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี